Nowe tytuły w ofercie Impulsu

Opublikowano: 2018-03-09
Nowe tytuły w ofercie Oficyny Wydawniczej Impuls.
Jednym z podstawowych filarów Oficyna Wydawniczej „Impuls” jest pedagogika i edukacja, psychologia czy socjologia,...

nie dziwi zatem, że najnowsze publikacje IMPULSU dotyczą problematyki resocjalizacji a w szczególności wśród młodych ludzi.

 

 

Opis: oleca Impuks

Arkadiusz Gliszczyński, w publikacji Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych jako forma prewencji kryminalnej pozwala spojrzeć na kwestie działań na rzecz bezpieczeństwa z pozycji oddziaływań profilaktycznych, które nie są budowane jedynie na podstawie analizy zaistniałych zdarzeń przestępczych, ale przede wszystkim na podstawie umiejętnego wykorzystywania wiedzy krymino­logicznej w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za tę płaszczyznę życia społecznego. Dlatego w książce poruszone zostały m.in. kwestie: czynników krymino­gennych determinujących przestępcze zachowania człowieka, rola ofiary w genezie przestępstwa, proces prognozowania zachowań przestępczych czy profilowania, które – umiejętnie wykorzystywane – mogą przyczynić się do spadku przestępczości i wzrostu poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Autor stara się przekonać, że budowanie programów prewencji kryminalnej winno być ukierunkowane zarówno na oddziaływanie na indywidualne zachowanie człowieka, jak i na inicjowanie procesów społecznych, które mają na celu wzrost motywacji poszczególnych osób do zachowań zwiększających bezpieczeństwo. Ważne jest również właściwe, proaktywne podejście, które polega na zabezpieczaniu potencjalnych ofiar przed pokrzywdzeniem w wyniku przestępstwa, gdyż badania kryminologiczne wyraźnie wskazują, że podejście retroaktywne jest mało skuteczne.

 


Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych
Jako forma prewencji kryminalnej


Wydanie I, Kraków 2018, Format B5, Objętość 182 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa, ISBN: 978-83-8095-438-0


Poleca wydawca: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/rozpoznawanie-predyspozycji-przestepczych,1954.html


Drugą polecaną nowością w ofercie Oficyny Impuls jest książka również poruszająca tematykę pedagogiki resocjalizacyjnej Krzysztofa Sawickiego Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie społecznej…

Gdzie należy poszukiwać utopii dla młodzieży społecznie nieprzystosowanej, obszarów umożliwiających im samorealizację? Na jakich elementach ekosystemu należy opierać resocjalizacyjne praxis służące minimalizacji ryzyka powrotu do antyspołecznej przeszłości? Wreszcie, pytanie podstawowe w wymiarze metodycznym: Jakie działania należy podejmować, aby postulowane modele przestały być utopią zgodnie z potocznym jej znaczeniem, czyli miejscem (przestrzenią), które nie istnieje?

Opis: oleca ImpulsOdpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące dystopii i utopii młodości w kontekście nieprzystosowania społecznego poszukiwano, konstruując założenia projektu badawczego, studiując literaturę przedmiotu oraz analizując zebrany materiał badawczy. Praca rozpoczyna się od prezentacji przyjętych założeń badawczych. Sprecyzowano przedmiot, podmiot, cele badań oraz problemy badawcze. Ostatnie z wymienionych tworzą strukturę odzwierciedlającą ekosystemowy układ Uriego Bronfenbrennera, będącą zarazem osią analiz oraz prezentacji materiału badawczego. Ponadto – precyzując założenia – opisano metody gromadzenia danych, dobór próby oraz organizację badań. Scharakteryzowano także zastosowane metody analizy materiału badawczego... To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe.

Pozycja obowiązkowa!


Diady, kliki, gangi

Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej


Wydanie I, Kraków 2018, Format B5, Objętość 276 strony, Oprawa miękka, klejona ISBN: 978-83-8095-336-9

Poleca wydawca: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/diady-kliki-gangi,1953.html

 

Impuls zaprasza

 
Społeczność
Reklama


 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat