Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Jaki wpływ ma rozdzielność majątkowa na kredyt hipoteczny?
Osoby zawierające związek małżeński z reguły decydują się na wspólność majątkową – to stan, który powstaje z mocy ustawy.

Oczywiście istnieje też możliwość podpisania małżeńskiej umowy majątkowej, która ustanowi, rozdzielność między małżonkami. Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – jakie konsekwencje wynikają z tego dla partnerów?

Pamiętaj ! Szukając kredytu hipotecznego warto porównać wiele ofert na https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne aby znaleźć najkorzystniejszą dla naszego budżetu.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – podstawowe informacje

Jak wynika z zapisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność. Co do zasady oznacza to, że składniki majątku nabyte po ślubie stanowią w równym stopniu własność obojga małżonków. Z kolei za zaciągane wspólnie zobowiązania partnerzy odpowiadają solidarnie, a więc wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczeń ze wspólnego majątku. Odmiennym stanem jest rozdzielność, dzięki której każdy z małżonków ma własny majątek – nie ma zatem majątku wspólnego, nie istnieje także odpowiedzialność jednego małżonka za długi drugiego.

Rozdzielność można wprowadzić na kilka sposobów. Najczęściej partnerzy podpisują intercyzę, czyli umowę regulującą stosunki majątkowe między nimi. Jak można tego dokonać? Wystarczy udać się do notariusza i podpisać akt – dokument, na mocy którego wspólność majątkowa zostaje zniesiona, a małżonkowie przestają odpowiadać solidarnie za zobowiązania drugiej strony. Oczywiście, żeby ustanowić umowną rozdzielność majątkową, wymagana jest zgoda zarówno męża, jak i zony.

Rozdzielność małżeńska może też zostać orzeczona przymusowo – sądownie, a także z mocy prawa – gdy jednego z małżonków ubezwłasnowolniono oraz przy separacji.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – wpływ intercyzy na zobowiązania

Osoby, które przed zaciągnięciem kredytu podpisały z małżonkiem umowę o rozdzielności majątkowej, mogą mieć problemy z otrzymaniem środków. Dlaczego tak się dzieje? W takiej sytuacji przy badaniu zdolności kredytowej klienta bank bierze pod uwagę jedynie dochody wnioskodawcy, a zarobki małżonka nie są uwzględniane. Problemu nie ma, jeśli klient składający wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego ma wystarczającą zdolność kredytową – jego dochody są wysokie, a scoring w BIK pozytywny. Kredyty na dom lub mieszkanie opiewają jednak na wysokie sumy, dlatego często okazuje się, że zarobki jednego z małżonków nie są wystarczające.

To nie jedyne dylematy, które mają małżonkowie. Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – jakie inne problemy mogą wystąpić? Czasem zdarza się, że bank z rezerwą podchodzi do wniosków osób z rozdzielnością majątkową. W takiej sytuacji, jeśli klient przestanie spłacać zobowiązanie, instytucja nie będzie mogła zaspokoić roszczenia z majątku jego żony/męża.

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – kiedy warto podpisać umowę znoszącą wspólny majątek?

Rozdzielność majątkowa nie zawsze jest oznaką braku zaufania wobec małżonka – wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach może pokazywać dużą troskę wobec drugiej osoby. Często małżonkowie podpisują umowę, żeby chronić partnera przed skutkami swoich zobowiązań. Dzieje się to np. gdy jedna osoba prowadzi działalność gospodarczą, a kredyt hipoteczny zaciąga z myślą o rozwijaniu biznesu. Zakup lokalu usługowego lub innej nieruchomości, która będzie przeznaczona na działania firmy, często wiąże się z ogromnymi kosztami. Nie zawsze właściciel przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie sfinansować taką inwestycję – duża część sięga wówczas po firmowe kredyty hipoteczne. W takiej sytuacji podpisanie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest bardzo rozsądnym posunięciem.

Sądowa rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Oddzielnym rodzajem rozdzielności majątkowej jest rozdzielność przymusowa, czyli ustanawiana orzeczeniem sądu. Instytucja może wydać takie orzeczenie na wniosek jednego z małżonków, jeżeli ten wykaże, że zaspokojenie wierzytelności, np. wynikającej z kredytu, wymaga dokonania podziału majątku wspólnego. W jakich sytuacjach może zostać ustanowiona sądowa rozdzielność majątkowa? Najczęściej wnioski motywowane są zaciąganiem dużej ilości zobowiązań przez małżonka – pożyczek, kredytów, chwilówek. Druga strona może też wnieść o nałożenie rozdzielności sądowej w przypadku, gdy małżonek trwoni wspólny majątek. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia, tylko w rzadkich przypadkach sąd może orzec ją z dniem wcześniejszym.

Fot. Materiały zewnętrzne
Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat