Wiosenne nowości w Impulsie

Opublikowano: 2019-03-29
Wiosenne nowości w Oficynie Wydawniczej Impuls.
Drodzy Czytelnicy,

Oficyna Wydawnicza Impuls przygotowała kolejną znakomitą ofertę ciekawych i ważnych publikacji z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, socjologi, psychologi oraz publikacji dla nauczycieli, pedagogów...
Jak zawsze oferta Impulsu pełna nowych, interesujących, kuszących i cennych tytułów rekomendowanych przez znakomitych autorów.

Nasze wiosenne nowości

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany
W warunkach placówki resocjalizacyjnej – Hubert Kupiec

poleca ImpulsCelem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w udoskonalaniu organizacji procesu resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. Aby osiągnąć ten cel, pracę badawczą podzielono na kilka etapów, której efekty znalazły swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej) części monografii.

Z recenzji dr hab. Iwony Klonowskiej


Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat tożsamości nieletnich i ich motywacji do zmiany osadzonej w rzeczywistości przebywania w placówce resocjalizacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt wielopłaszczyznowego omówienia tematu, wzbogaconego o opis dużego projektu badawczego, zrealizowanego z wykorzystaniem wielu narzędzi, w tym własnego autorstwa. Publikacja jest przykładem kompleksowego myślenia o zagadnieniu charakterystycznym dla podejścia holistycznego, ujmującego kontekst zarówno filozoficzny, społeczno-kulturowy, jak i psychologiczny dociekań naukowych w obszarze pedagogicznym.

poleca Impuls

Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych
Na przykładzie Kielecczyzny – Lidia Pawelec

Publikacja ma charakter nowatorski, w literaturze polskiej nie posiadamy bowiem globalnego ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa elementarnego od ich powstania w 1775 roku, aż po likwidację tych szkół w latach siedemdziesiątych XX wieku.
poleca ImpulsAutorka wykazała się bardzo dobrą znajomością źródeł i literatury przedmiotu, która została poddana szczegółowej krytyce i umiejętnie wykorzystana. Dzięki temu omawianie poszczególnych zagadnień zostało przeprowadzone w kontekście uwarunkowań społecznych i oświatowych danych okresów historycznych. Tak szerokie ujmowanie zagadnień pozwoliło Autorce lepiej zrozumieć i ocenić system kształcenia nauczycieli w Polsce, co zostało zaprezento­wane na przykładzie Kielecczyzny.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Meissnera


Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowania jest szkolnictwo pedagogiczne pozostające w ścisłym związku z rzeczywistością społeczną zmieniającą się na przestrzeni wieków. Pełni ono istotną rolę w procesie przygotowania kadr nauczycielskich dla edukacji pokoleń żyjących w danym okresie historycznym i na danym obszarze społeczno-kulturowym. Swoje powinności spełnią tylko wówczas, gdy będą posiadali wysokie walory moralne, dobre przygotowanie pedagogiczne i gruntowną znajomość materiału nauczania. Dlatego problemy kształcenia nauczycieli były i nadal są przedmiotem nieustannych dyskusji i prowadzonych badań pedeutologicznych. Dotyczą nie tylko historii kształcenia nauczycieli, lecz również współczesnych problemów zawodu nauczycielskiego.


poleca Impuls


Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły
Małgorzata Kamińska

Publikacja jest efektem badań sondażowych przeprowadzonych wśród nauczycieli zatrudnionych
w szkołach różnego typu w regionie mazowieckim.
poleca ImpulsJest pracą godną uwagi i opublikowania nie tylko dlatego, że przybliża aktualny stan opinii nauczycieli na temat współpracy i wspólnego uczenia się w praktyce szkolnej, realizowanej w określonym regionie naszego kraju – przez co może być użyteczna w projektowaniu pracy nauczycielskiej – ale także dlatego, że porusza problemy ważne dla organizacji życia w instytucji szkolnej pojętej jako organizacja ucząca się i dzięki temu zdolna do pomyślnego podejmowania działań edukacyjnych. […]
Przedstawione w książce analizy w znacznym stopniu poszerzają wiedzę na temat współpracy nauczycieli w procesie kształcenia szkolnego, są wynikiem rzetelnych badań i wskazują na liczne problemy, jakie warto jeszcze w tej dziedzinie podjąć.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Piekarskiego


Opracowanie […] prezentuje ciekawe badania nad postrzeganiem przez nauczycieli kultury organizacyjnej szkoły, nad rolą zespołów nauczycielskich w kulturze organizacyjnej szkoły, nad współdziałaniem w zespołach i zespołów między sobą w organizacji, jaką jest szkoła. Stanowi ważny przyczynek do dalszych rozważań i badań empirycznych nad funkcjonowaniem środowiska pedagogicznego w warunkach współczesnej szkoły w społeczeństwie wiedzy i zarazem ponowoczesnym.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Sroczyńskiego, em. prof. UPH w Siedlcach


poleca Impuls


Książki, które polecamy są zróżnicowane tematycznie i przystępne cenowo. Już teraz zapowiemy,
że z naszą ofertą będziecie mogli się spotkać nie tylko w naszym sklepie internetowym (www.impulsoficyna.com.pl) oraz partnerskich serwisach internetowych, księgarniach stacjonarnych ale na licznych konferencjach w całym kraju...


Na zakończenie gorąco zachęcamy do naszego działu P R O MO C J E - już teraz znajdziecie tam ponad 250 książek w super, niskich cenach - promocja potrwa do wyczerpana zapasów!


Oficyna Wydawnicza "Impuls"

poleca Impuls

Społeczność
Reklama


 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat