Antykoncepcji przed pierwszym stosunkiem seksualnym

Inicjacja seksualna a antykoncepcja.
Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki badania, z podziałem na zagadnienia takie jak:

Wiek inicjacji seksualnej
- kobiety aktywne seksualnie, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję
Średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce to 19 lat. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czechach średni wiek, w którym kobiety zaczynają współżyć to 17 lat. Najpóźniej inicjację seksualną przechodzą Turczynki ? średni wiek to 20.5 roku. Średni wynik zbiorczy dla mieszkanek Europy daje wiek 18 lat, jako ten, w którym odbyły ?pierwszy raz?.
Według badania, w Polsce najwięcej osób zaczyna współżyć w wieku 19-20 lat ? 31 % ankietowanych. Podobnie jest na Ukrainie ? 28%. Nasze sąsiadki zaczynają wcześniej od nas. Niemki średnio w wieku 17 lat, Rosjanki ? 18, a Czeszki ? 17,2 lroku. W większości krajów europejskich do inicjacji seksualnej dochodzi w wieku 16 i 17 lat.
Najwcześniej zaczynają współżyć Dunki (średnio 16,6 r. ż).

Metody antykoncepcji stosowane podczas pierwszego stosunku seksualnego
- kobiety po inicjacji, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję
W Europie najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji podczas pierwszego stosunku są prezerwatywy (49%). W niektórych krajach różnice między zastosowaniem prezerwatywy a pigułki są niewielkie, np. Niemcy (pigułka - 49%, prezerwatywa ? 50%), Holandia (pigułka ? 55%, prezerwatywa ? 54%).
Najchętniej prezerwatywy stosowane są w Grecji. Aż 79% badanych przyznało, że podczas pierwszego stosunku zastosowało prezerwatywę. Najmniej, bo tylko 17% Portugalek wskazało na taką metodę zabezpieczenia.
W Polsce do stosowania kondomów przyznaje się 61% ankietowanych, podobne wyniki podała Wielka Brytania (60%) i Dania (62%).
Pigułki antykoncepcyjne zajmują drugie miejsce w Europie pod względem popularności (21%).  Odbiegają jednak znacznie popularnością od prezerwatyw.
Najrzadziej Europejczycy decydowali się na stosunek przerywany. Wyniki pokazują, że w 14%. Polacy są bliscy tej średniej z wynikiem 13%.
Jednakże 18% Europejek stwierdziło, że podczas ?pierwszego razu? nie stosowało żadnego zabezpieczenia. Tutaj pierwsze miejsce zajmują Portugalki ? aż 58%. To niezwykle wysoki wynik w porównaniu z innymi państwami. Blisko jest Turcja i Ukraina ? te państwa uzyskały wyniki odpowiednio 30 i 34%. Taką ewentualność najrzadziej potwierdzały Greczynki i Hiszpanki ? w tylko 7%. Niewiele od nich odstają Niemki i Holenderki (po 8%), a także Austriaczki i Polki (po 9%).

Aktywność seksualna przed rozpoczęciem antykoncepcji
? dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną
Ankietowane mogły wybierać spośród trzech odpowiedzi: TAK, NIE, nigdy jeszcze nie współżyłam.
Kraj, w którym duża grupa kobiet była aktywna seksualnie przed zastosowaniem pierwszej antykoncepcji to Czechy ? 65%. Najmniej osób, które współżyły przed zastosowaniem antykoncepcji znajdziemy natomiast w Hiszpanii ? 17%.
28% spośród ankietowanych Polek odpowiedziało, że były aktywne seksualnie przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji, natomiast 72% nie współżyło, zanim zaczęło stosować antykoncepcję. Podobne wyniki dotyczą sytuacji w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii.
Wiek rozpoczęcia stosowania antykoncepcji po raz pierwszy
- dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną
Średnia wieku, w którym ankietowane zaczynały stosować antykoncepcję to 17 ? 22 lat. W Polsce średni wiek, w którym kobiety zaczynają stosować antykoncepcję to 19,9 lat.
Najniższą średnią wiekową w stosowaniu antykoncepcji mają Dunki -16,7.  Niemki, Holenderki i Szwedki - 17 lat,  najwyższą zaś Turczynki - 22 lata.
Badanie pokazuje, że w krajach Europy Zachodniej oraz Północnej najwięcej, czyli około  25 % ankietowanych, zaczęło stosować antykoncepcję już w 16 roku życia. Natomiast w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce oraz w Grecji i w Turcji najwięcej ankietowanych, czyli około 30%, zaczyna stosować antykoncepcję w wieku 19-20 lat.  

Pierwsza metoda antykoncepcyjna
- dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną
Ankietowane pochodzące z 18 krajów Europy wybierały spośród różnych metod antykoncepcji. Najpopularniejsze były: prezerwatywa, pigułka, stosunek przerywany. W Europie najczęściej stosuje się prezerwatywę ? 45% i pigułkę antykoncepcyjną ? 35%, stosunek przerywany stosuje zaś 12% mieszkańców Europy.
Według badania, prezerwatywę podczas pierwszego stosunku najczęściej stosują Grecy (wybrało ją aż 80% ankietowanych). Najrzadziej wybierano prezerwatywę przy pierwszym razie w Czechach - 16% badanych. Ponad połowa (56%) spośród ankietowanych Polek wybrała prezerwatywę, jako pierwszą metodę antykoncepcyjną.
Pigułka antykoncepcyjna była najczęściej stosowaną pierwszą metodą antykoncepcji w Holandii - wybrało ją 73% ankietowanych. Najrzadziej wybierano pigułkę antykoncepcyjną w Grecji - tylko 5% spośród ankietowanych. W Polsce była to pierwsza metoda antykoncepcji dla 21% badanych.
Stosunek przerywany najczęściej stosowano w Turcji - 29% ankietowanych. Najrzadziej stosowano go w Wielkiej Brytanii - 1% oraz Niemczech, Austrii i Holandii - 2%.  W Polsce wybrało go 9% ankietowanych.
Znacznie częściej stosuje się pigułkę antykoncepcyjną jako pierwszą metodę w porównaniu z prezerwatywą w następujących krajach: Holandia (73% pigułka vs. 23% prezerwatywa), Czechy (56% pigułka vs. 16% prezerwatywa), Portugalia (61% pigułka, vs. 32% prezerwatywa). Olbrzymia przewaga prezerwatywy nad pigułką jest w Grecji (80% prezerwatywa vs. 5% pigułka), natomiast na podobnym poziomie pigułki i prezerwatywy są stosowane w Szwecji, Norwegii, Danii, Szwajcarii.
Badanie pokazuje, że w krajach bardziej rozwiniętych jako pierwsza metoda antykoncepcji dużo częściej wybierana jest pigułka antykoncepcyjna niż prezerwatywa.
Na podstawie prezentowanego badania, można zaobserwować, że ankietowane wybierają metody ?pewniejsze?, takie jak prezerwatywa i pigułka antykoncepcyjna. Stosunek przerywany jest mało popularną metodą antykoncepcji przy pierwszym stosunku seksualnym.

Wiek zastosowania pigułki po raz pierwszy
Najwcześniej pigułkę stosują: Holenderki (średnia wieku to 17,1), Niemki i Dunki (średnia wieku w obu krajach to 17,3), Austriaczki i Szwedki (średnia wieku w obu krajach to 17,5), najpóźniej Ukrainki (23,6) i Turczynki (średnia wieku 23,3), Greczynki (średnia wieku 23, 2). Średnia wieku Polek stosujących pigułkę po raz pierwszy to 21, 7.

Wiek inicjacji seksualnej vs. wiek, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy
Badanie pokazuje, że kobiety w Europie wcześniej zaczynają współżyć niż stosować pigułkę antykoncepcyjną.
Najmniejsze różnice w wieku inicjacji seksualnej i wieku, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy obserwujemy w Niemczech ? odpowiednio 17 lat i 17,3. Największe różnice natomiast w tym zestawieniu można zauważyć w Czechach ? odpowiednio 17,2 i 21,9 oraz w Rosji ? odpowiednio 19 i 22,9.
W Polsce średni wiek inicjacji seksualnej to 19 lat, a średni wiek, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy to 21,7.

Główne źródła informacji o antykoncepcji
Polki najczęściej szukają informacji o antykoncepcji u lekarza ginekologa ? 84%,  45% u przyjaciółki, 61% w Internecie, 57% w prasie kolorowej, w gazetach ? 35%, radiu i/lub telewizji 23%, u nauczyciela ? 17%, u siostry i znajomych podobnie - po 12%, u farmaceuty 9%, u położnej ? 8%, u specjalisty ds. planowania rodziny ? 5%.

Najbardziej zaufane źródła informacji o antykoncepcji
- kobiety korzystające z więcej niż 2 źródeł informacji
Badane w większości krajów europejskich wskazały, że najbardziej godnym zaufania źródłem informacji jest lekarz ginekolog. Jedynie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Danii ? na pierwszym miejscu wśród wskazywanych najbardziej zaufanych źródeł wiedzy o antykoncepcji znalazł się lekarz ogólny.
W Polsce korzystamy głównie z porad ginekologa ? 71 % ankietowanych wskazało ginekologa jako najbardziej godne zaufania źródło informacji. W podobnym stopniu jak Polki, ginekologom ufają Niemki ? 71%, Włoszki ? 72 %, Czeszki i Greczynki ? po 72%, Austriaczki i Szwajcarki ? 73%.

Metodologia badania:
w badaniu wzięły udział kobiety w wieku 15/18-49
próba reprezentatywna ze względu na wiek, edukację, dochód i miejsce zamieszkania
badanie przeprowadzono w 19 krajach; w sumie udział wzięło 25.590 kobiet; w Polsce przepytano 1041 kobiet, najczęściej należących do grup:
- 18,4% kobiet zamieszkuje województwo mazowieckie
- 54,0% kobiet w wieku 20-30 lat
- 50,7% kobiet ze średnim dochodem na osobę
- 77,5% kobiet o wyższym wykształceniu
dane dla Europy są ważone w oparciu o liczbę kobiet w wieku 15-49 dla każdego kraju
wywiad on-line trwał ok. 30 minut
badanie miało miejsce w listopadzie-grudniu 2009

Informacje na temat firmy Bayer
Grupa Bayer jest jedną z globalnych firm w branży ochrony zdrowia, żywienia i materiałów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Firma Bayer HealthCare, należąca do koncernu Bayer AG, jest jednym z wiodących na świecie innowacyjnych przedsiębiorstw w branży ochrony zdrowia i produktów leczniczych. Siedziba firmy znajduje się w Leverkusen w Niemczech. Firma prowadzi działalność na skalę globalną w następujących obszarach: zdrowie zwierząt, produkty konsumenckie, leczenie cukrzycy i środki farmaceutyczne. Działalność farmaceutyczna firmy jest realizowana pod marką Bayer Schering Pharma AG. Celem działalności firmy Bayer HealthCare jest odkrywanie i wytwarzanie produktów, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt na całym świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bayerhealthcare.com.

Informacje na temat firmy Bayer Schering Pharma
Bayer Schering Pharma jest firmą prowadzącą działalność na skalę globalną, jest czołowym producentem leków specjalistycznych. Działalność badawczą i gospodarczą prowadzi głównie w następujących dziedzinach: diagnostyka obrazowa, hematologia i kardiologia, onkologia, podstawowa opieka zdrowotna, dział leków specjalistycznych i dział produktów związanych ze zdrowiem kobiet. Bayer Schering Pharma oferuje produkty innowacyjne, a celem firmy jest osiągnięcie czołowej pozycji na rynkach produktów specjalistycznych na świecie. Dzięki wykorzystaniu nowatorskich koncepcji Bayer Schering Pharma dąży do działania na rzecz postępu w medycynie i poprawy jakości życia. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bayerscheringpharma.de.

Stwierdzenia prognostyczne
Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia prognostyczne, oparte na aktualnych założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer Group lub kierownictwa poszczególnych podgrup. Różne znane i nieznane zagrożenia, wątpliwości oraz inne czynniki mogą doprowadzić do znacznych różnic pomiędzy faktycznymi przyszłymi rezultatami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami firmy a szacunkami podanymi w niniejszej publikacji. Do czynników tych należą również czynniki omówione w sprawozdaniach publicznych firmy Bayer dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację wspomnianych stwierdzeń prognostycznych ani za dostosowywanie ich do przyszłych zdarzeń.Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat