Europejskie Badanie Zdrowia HUAWEI 2023

Smartwatche pozytywnie wpływają na zdrowie – 87% ich użytkowników przyjęło nowe, zdrowe nawyki
Tylko 50% obywateli Europy twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej sprawności fizycznej, a aż 91% badanych chce poprawić co najmniej jeden aspekt stylu życia związanego ze zdrowiem – wynika z Europejskiego Badania Zdrowia HUAWEI 20231. Niestety jednocześnie ponad 54% Europejczyków nie odbywa regularnych badań lekarskich. Raport Huawei pokazuje, że smartwatche mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu świadomości i wprowadzaniu pozytywnych zmian w życie

Większość użytkowników inteligentnych zegarków (88%) twierdzi, że ich urządzenia mogą pomóc w poprawie ich zdrowia fizycznego, a przy tym 87% wprowadziło co najmniej jeden nowy zdrowy nawyk w wyniku dostarczonych im danych.

– Zdrowie psychiczne i fizyczne są priorytetami dla każdego z nas z osobna, ale też dla całego społeczeństwa. Postanowiliśmy dowiedzieć się, czy obywatele Europy aktywnie skupiają się na swoim zdrowiu i czy rozpoznają kluczowe wskaźniki zdrowotne mające największe znaczenie dla ich ogólnego samopoczucia. Ponadto staraliśmy się zrozumieć, czy użytkownicy smartwatchy wykazują się większą świadomością zdrowotną i mają zdrowsze nawyki w porównaniu z osobami, które ich nie używają. Nasze badania ujawniły pewne niepokojące obserwacje, ale też jednoznacznie pokazały, jak duży wpływ na nasze nawyki prozdrowotne mogą mieć smartwatche wyposażone w wiarygodne funkcje badania wielu parametrów zdrowotnych – William Tian, prezes Huawei Consumer Business Group na Europę.

Czy jesteśmy usatysfakcjonowani ze stanu naszego zdrowia?
Zainteresowanie Europejczyków swoim zdrowiem jest wysokie, a respondenci w równym stopniu koncentrują się na dobrym samopoczuciu psychicznym i zdrowiu fizycznym (83% vs. 82%). Jednak ogólna satysfakcja ze zdrowia jest umiarkowana – tylko połowa uczestników badania zadeklarowała, że jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia. Ankietowani podkreślali obawy dotyczące sprawności fizycznej (24%), ruchliwości (26%), obniżonego poziomu energii (29%) oraz nadwagi lub otyłości (46%). Oznacza to, że badani mają potrzebę znacznego poprawienia swojego zdrowia. Niestety jednocześnie ponad połowa (54%) Europejczyków nie odbywa regularnych badań lekarskich.

9 na 10 z nas chce zmienić nawyki na zdrowsze
91% ankietowanych wyraziło chęć poprawy co najmniej jednego aspektu swojego stylu życia, dążąc do wprowadzenia średnio czterech (3,9) zdrowych nawyków. Dla wielu osób priorytetem była redukcja stresu (43% respondentów), a następnie utrzymanie prawidłowej wagi (40%), zdrowe odżywianie (35%), zapewnienie odpowiedniej ilości snu (35%) i codzienne ćwiczenia (34%). Mimo tego 72% Europejczyków przyznało, że potrzebuje dodatkowej motywacji do przestrzegania wybranych przez siebie zdrowych nawyków, a ponadto często ją traci.

Zaawansowane pomiary, mikronawyki, przełomowe zmiany dla zdrowia
Konsekwentne śledzenie wskaźników zdrowotnych pomaga rozwinąć, bardzo ważne w nabywaniu nowych nawyków, mikroprzyzwyczajenia i zmianę zachowania – a dane z badań pokazują, jaki wpływ mogą mieć na to smartwatche. Użytkownicy inteligentnych zegarków w Europie, w porównaniu do osób niebędących ich użytkownikami, są średnio o 51% bardziej świadomi, jakie powinny być prawidłowe wyniki dla wszystkich podstawowych wskaźników zdrowotnych. Ponadto wykazują o 75% wyższą znajomość docelowego poziomu tkanki tłuszczowej i o 71% wyższą znajomość prawidłowego dziennego celu kalorycznego. Użytkownicy smartwatchy sprawdzają swoje podstawowe wskaźniki zdrowotne ponad dwa razy częściej niż osoby niekorzystające z nich. W szczególności monitorują oni tętno, nasycenie krwi tlenem i spalone kalorie prawie trzy razy częściej niż osoby bez urządzenia (odpowiednio 2,8x, 2,7x i 2,6x). Wśród codziennie śledzonych pomiarów dominuje aktywność fizyczna, mierzona krokami, przy czym prawie połowa wszystkich użytkowników monitoruje swoje kroki codziennie – jest to ważny czynnik przyczyniający się do poprawy zdrowia.

Użytkownicy smartwatchy poważnie podchodzą do powiadomień zdrowotnych, a ponad 74% z nich szuka porady, gdy urządzenie ostrzega ich o nieprawidłowych wskaźnikach zdrowotnych, co prowadzi 63% z nich do wizyty u lekarza w celu dalszej analizy. Co więcej, aż 87% użytkowników smartwatchy wprowadziło średnio dwa nowe, zdrowe nawyki na podstawie danych z urządzenia. Było to na przykład zwiększenie częstotliwości ćwiczeń (47%), wydłużenie czasu ich trwania (41%), poprawę nawyków związanych ze snem (39%) i dostosowanie diety (28%). Co ważne, użytkownicy smartwatchy przyznają, że urządzenie ma na nich pozytywny wpływ, przy czym 88% z nich zgadza się, że urządzenie może pomóc poprawić im zdrowie fizyczne, 86% ogólną jakość życia, a 76% zdrowie psychiczne.

Zaawansowane pomiary dostępne dla każdego
Huawei już od dekady rozwija wiodące na świecie portfolio technologii wearables, obejmujące sprzęt, oprogramowanie i usługi. Nieustanne zaangażowanie w badania i innowacje w zakresie technologii zdrowia i fitness umożliwiło Huawei opracowanie zaawansowanych i dokładnych inteligentnych czujników pomiarowych. Widząc rosnące zapotrzebowanie na rynku zdrowia i fitness, Huawei angażuje się w badania nad algorytmami monitorowania zdrowia dla urządzeń ubieralnych. Doprowadziło to do utworzenia trzech laboratoriów zdrowia – w Xi'an i Songshan Lakes w Chinach, działających od 2016 roku, a także w Helsinkach w Finlandii, otwartego w tym roku. W Finland Health Lab pracuje multidyscyplinarny zespół naukowo‑badawczy, składający się z badaczy z 7 krajów UE – 6 doktorów i 20 ekspertów z 5 głównych dziedzin: fizjologii, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, testowania oprogramowania i inżynierii oprogramowania. Oznacza to, że każdy obszar badań sportowych i zdrowotnych Huawei osiąga światowe standardy.

1
Ilościowe badanie online przeprowadzone przez Ipsos we wrześniu 2023 r. w: Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Średnia dla krajów, N=8019, respondenci reprezentatywni dla ogółu populacji w wieku 18-64 lat.


Fot. Huawei
Informacja prasowa
Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat