Na czym polega usługa tax compliance i do kogo jest skierowana?

Do kogo jest skierowana i na czym polega usługa tax compliance?
Zmiany w prawie podatkowym, coraz liczniejsze obowiązki sprawozdawcze i niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych powodują, że firmy podejmują działania, których celem jest zminimalizowanie ryzyka naruszeń. Zalicza się do nich korzystanie z usługi tax compliance, czyli wsparcia ekspertów z zakresu prawa podatkowego.

Czym jest i co obejmuje tax compliance?

Kwestie podatkowe to jeden z obszarów zainteresowań działów compliance. Tax compliance system to system zarządzania zgodnością w obszarze podatków. Jego głównym celem jest uchronienie przedsiębiorstwa przed finansowymi i wizerunkowymi skutkami naruszeń w obrębie prawa podatkowego.

Podmioty gospodarcze (a zwłaszcza duże organizacje, których działalność nie ogranicza się tylko do obecności na rynku polskim) mogą naruszyć przepisy prawa podatkowego, konsekwencją czego może być choćby uszczuplenie podatku. Najczęściej nie są to działania zamierzone, ale wynikające z braku wiedzy czy bieżącego monitorowania przepisów i dostosowania się do nich. Tax compliance – w zależności od konstrukcji umowy – może obejmować różne obszary, w tym:

 • Obliczanie wysokości różnych podatków, np. CIT czy VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Analizę poprawności dokonywanych rozliczeń
 • Monitorowanie realizacji obowiązków sprawozdawczych
 • Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych

Przedsiębiorstwo, które chce zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, może skorzystać zarówno z kompleksowego wsparcia, jak i tylko z wybranych usług. Zakres współpracy najczęściej jest uzależniony od struktury firmy i oczekiwań właścicieli.

Do kogo jest skierowana usługa tax compliance?

Usługa tax compliance jest niesłusznie postrzegana jako skierowana wyłącznie do największych podmiotów gospodarczych działających na rynku, bo skorzystać z niej mogą też mniejsze firmy. Inaczej mówiąc, tax compliance to rozwiązanie dedykowane każdej organizacji (bez względu na jej wielkość), która chce zminimalizować ryzyko naruszeń podatkowych i – co za tym idzie – uniknąć m.in. kar finansowych.

Z tax compliance często korzystają przedsiębiorstwa działające na wielu rynkach. Te organizacje znajdują się w wyjątkowej sytuacji. Z jednej strony obowiązują je lokalne (krajowe) systemy podatkowe, które często pokrywają się tylko w nieznacznym stopniu, z drugiej zaś muszą one liczyć się z podwójnym opodatkowaniem. To z kolei przekłada się na wyższe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Nieprawidłowe zrozumienie i błędne stosowanie przepisów może doprowadzić również do utraty konkurencyjności.

Kiedy skorzystać z tax compliance?

Przedsiębiorstwa działające na rynku rozwijają się w zróżnicowanym tempie, a to powoduje, że w różnych momentach dostrzegają konieczność wdrożenia systemu zarządzania zgodnością w obszarze podatków. Skorzystanie z usługi tax compliance oferowanej przez zewnętrzną firmę jest szczególnie pożądane, gdy:

 • Firma nie posiada własnego działu compliance, nie zdecydowała się też stworzyć stanowiska compliance officer
 • Organizacja ma dział compliance, ale z uwagi na liczbę obowiązków do kwestii podatkowych nie przywiązywano dotyczas dużej wagi
 • Po kontroli okazało się, że w przedsiębiorstwo doszło do nieprawidłowości w zakresie prawa podatkowego i konieczne jest podjęcie działań zarówno naprawczych, jak i o charakterze prewencyjnym

W przypadku organizacji, w których zewnętrzne wyspecjalizowane firmy przeprowadzają cykliczne audyty, pojawia się naturalne pytanie, czy usługa tax compliance jest rzeczywiście niezbędna. Gdy organizacja działa prężnie i ma obowiązek poddawać badaniu sprawozdanie finansowe, usługa tax compliance może być postrzegana jako nie mająca uzasadnienia. To jednak mylne przeświadczenie.

Zewnętrzny audyt – mimo że odbywa się regularnie – ma charakter incydentalny. Jego zadaniem nie jest prewencja, ale kontrola. W praktyce zatem jedynie w nieznacznym stopniu pomaga on organizacji działać w sferze podatkowej transparentnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Tax compliance – najważniejsze korzyści dla firmy

Usługa tax compliance pozwala przedsiębiorstwu zminimalizować ryzyko stwierdzenia naruszeń w zakresie prawa podatkowego i uniknąć reperkusji – kar finansowych czy odpowiedzialności karno-skarbowej. Jednak korzyści jest więcej, a należą do nich choćby:

 • Sprawna realizacja wyznaczonych celów – firma nie musi obawiać się utraty środków, które zamierzała przeznaczyć na rozwój
 • Budowa pozytywnego wizerunku w środowisku biznesowym – przedsiębiorstwa wdrażające działania o charakterze prewencyjnym mają lepszą reputację
 • Zwiększenie poziomu wiedzy pracowników – dzięki tax compliance otrzymują oni odpowiednie schematy postępowania

Firmy korzystające z zewnętrznej usługi tax compliance lub posiadające dział compliance zyskują też silniejszą ochronę w kontaktach z organami kontroli skarbowej. Gdyby doszło do stwierdzenia naruszeń przez urzędników, mogą one przedstawić szereg dowodów na podejmowanie działań prewencyjnych, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość sankcji finansowych.
Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat