Sposoby na ochronę oszczędności przed inflacją

Inflacja - jak ochronić przed nią oszczędności?
Kolejne doniesienia o rekordowej inflacji nie pozostawiają złudzeń. Każdego dnia wartość naszych pieniędzy maleje. Dlatego tak ważne jest, aby podjąć działania mające na celu ochronę ich wartości. Jakie są najskuteczniejsze sposoby?

Inflacja to proces podnoszenia średniego poziomu cen towarów oraz usług. Wraz ze wzrostem inflacji następuje utrata wartości nabywczej pieniądza. Aby wyjaśnić to zjawisko najprościej – za pieniądze, które mamy dzisiaj, możemy kupić mniej niż wcześniej. Mając na przykład 100 zł - rok temu mogliśmy kupić 28 bochenków chleba, a dzisiaj już tylko 25. Dzieje się tak dlatego, że w obiegu gospodarczym jest zbyt dużo pieniędzy, przez co jesteśmy skłonni wydawać więcej. Gra popytu i podaży prowadzi do ustalenia ceny rynkowej. W praktyce to oznacza, że im więcej osób chce kupić daną rzecz, tym będzie ona droższa.

Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,9% (wskaźnik cen 113,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7). To największy wzrost cen od 25 lat. W ostatnim miesiącu najbardziej zdrożała żywność i napoje bezalkoholowe, nośniki energii i paliwa.

Jak inwestować w czasie wysokiej inflacji?

Podejmując decyzję o inwestycji, należy zwracać uwagę na stopę zwrotu. Jeśli jest ona niższa od poziomu inflacji, inwestycja nie uchroni wartości pieniędzy. Jeśli będzie taka sama, wartość zostanie utrzymana, a jeśli stopa zwrotu będzie wyższa od poziomu inflacji, można oczekiwać zysku. Dlatego wybierając inwestycję w czasach wysokiej inflacji, należy kierować się chłodną kalkulacją i rozwagą.

W czasie inflacji warto rozważać instrumenty dające szansę na większe stopy zwrotu, np. akcje czy  obligacje korporacyjne. Inwestorzy, którzy nie mają doświadczenia, mogą skorzystać z bogatej oferty funduszy inwestycyjnych.

Inwestorzy z kredytem

Inaczej wygląda sytuacja osób, które mają nadwyżki finansowe, a jednocześnie nadal spłacają kredyt, np. hipoteczny. Wraz z kolejną podwyżką stóp procentowych, raty kredytów rosną, jak również całkowita kwota do spłaty. Dlatego rozsądnym rozwiązaniem w ich sytuacji jest, sięgnięcie do swoich nadwyżek i przeznaczenie ich na wcześniejszą spłatę kredytu. To o wiele bardziej opłacalne niż poszukiwanie skutecznego sposobu ochrony pieniędzy przed inflacją.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.
Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat