Które z 50 najpopularniejszych akronimów i skrótów biznesowych znasz?

Biznesowe skróty - garść porad.
Platforma do nauki języków obcych Preply przeanalizowała skróty używane w języku angielskim biznesowym i stworzyła listę tych 50 najpopularniejszych. Wiele z nich już na stałe zadomowiło się w języku polskim. CEO, OOTO, TBA. Jednak czy stosujemy je poprawnie?

Po co właściwie nam skróty? Specjaliści wskazują, że kluczowym aspektem ich powstawania jest konieczność szybkiej i zrozumiałej komunikacji. Ponad 50 zwrotów biznesowych spośród setki skrótów i akronimów pojawia się najczęściej.

Numer jeden - nazwy stanowisk
W polskich korporacjach królują nazwy stanowisk zapożyczone z języka angielskiego. Niegdyś dyrektor, dziś CEO lub Managing Director. Jego zastępca? Coraz częściej Assistant Director.

11 powszechnie stosowanych na świecie skrótów dla nazw stanowisk:

 • CEO – Chief Executive Officer (dyrektor generalny)
 • CFO – Chief Financial Officer (dyrektor finansowy)
 • COO – Chief Operations Officer (dyrektor ds. operacyjnych)
 • CPA – Certified Public Accountant (biegły księgowy)
 • CAO – Chief Analytics Officer (dyrektor ds. analiz)
 • CFP – Certified Financial Planner (dyplomowany planista finansowy)
 • PM – Project Manager (menedżer projektu)
 • CTO – Chief Technology Officer (dyrektor ds. technicznych)
 • HRM – Human Resource Manager (kierownik działu kadr)
 • PA – Personal Assistant (asystent)
 • AD – Assistant Director (zastępca dyrektora)

– Praca w środowiskach międzynarodowych wymusiła na nas stworzenie uniwersalnego kodu, który ułatwia komunikację zarówno wewnątrz korporacji, jak i w obrębie całego sektora. Ujednolicone nazewnictwo stanowisk pozwala szybko ocenić pozycję danego pracownika osobom z zewnątrz – zauważa Ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych, Sylvia Johnson z Preply.

39% Polaków zauważa, że nie ma jak zastąpić części anglicyzmów
Polacy używają anglicyzmów całkiem chętnie. Połowa z nich uznaje je za naturalną część biznesowej komunikacji. Lista zaproponowana przez Preply dzieli popularne skróty na kilka sektorów: te związane ze start-upami, zasobami ludzkimi, branżą finansową, a także ze sprzedażą i reklamą.

Skróty biznesowe dla start-upów:

 • MVP – Minimum Viable Product (produkt o kluczowej funkcjonalności)
 • R&D – Research & Development (badania i rozwój)
 • SEO – Search Engine Optimization (narzędzia/wtyczki wspomagające optymalizację stron)
 • SME – Small / Medium Enterprise (małe i duże przedsiębiorstwa)
 • SMM – Social Media Marketing (marketing w mediach społecznościowych)
 • TLD – Top Level Domain (domena najwyższego poziomu)
 • UI – User Interface (interfejs użytkownika)

Skróty biznesowe dotyczące zasobów ludzkich:

 • HR – Human resources (zasoby ludzkie)
 • PR – Public relations (public relations)
 • GC – General counsel (radca prawny)
 • PTE – Part-time employee (pracownik niepełnoetatowy)
 • FTE – Full-time employee (pracownik pełnoetatowy)
 • PTO – Paid time off (płatny urlop)
 • QC – Quality control (kontrola jakości)
 • TOS – Terms of Service (warunki świadczenia usługi)

Skróty biznesowe w branży finansowej:

 • ACCT – Account (konto)
 • AIR – Assumed Interest Rate (szacowana stopa procentowa)
 • GNP – Gross National Product (produkt narodowy brutto)
 • P/E – Price to earnings ratio (stosunek cen do płac)
 • EPS – Earnings per share (wskaźnik zysk na akcję)
 • OC – Opportunity cost (koszt alternatywny)
 • ROA – Return on assets (rentowność majątku)
 • ROE – Return on equity (zwrot z kapitału własnego)
 • APR – Annual Percentage Rate (roczna stopa procentowa)
 • AP – Accounts Payable (zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
 • CR – Conversion rate (kurs)

Skróty biznesowe dotyczące sprzedaży i reklam:

 • API – Application Program Interface (interfejs programowania aplikacji)
 • CTR – Click through rate (współczynnik klikalności)
 • CX – Customer Experience (doświadczenie klienta)
 • DMP – Data Management Platform (platforma zarządzania danymi)
 • PPV – Pay Per View (płatna usługa oglądania treści multimedialnych)
 • CPC – Cost per click (koszt kliknięcia)
 • WOMM – Word of Mouth Marketing (marketing szeptany)
 • Comp. – Dać coś za darmo.

Specjaliści językowi przestrzegają przed bezrefleksyjnością
Listę zamyka kategoria, jaką jest „komunikacja ogólna”. Znalazły się tu skróty i akronimy stosowane w codziennej mowie korporacyjnej oraz komunikacji e-mailowej.

Skróty biznesowe do komunikacji ogólnej

 • ASAP – As soon as possible (najprędzej jak to możliwe)
 • FYI – For your information (dosł. do Twojej wiadomości)
 • TBA – To be announced (dosł. zostanie podane do wiadomości)
 • TBD– To be decided (dosł. zostanie ustalone)
 • OOTO     – Out of the office (dosł. poza biurem)
 • CC – Copy to (dosł. kopia do)
 • Re: – Referring to (dosł. odnośnie do)

Więcej na temat wyników tego badania można przeczytać tutaj.

– Dziś prawie każdy zna już takie sformułowania jak ASAP, feedback czy brief. Problem pojawia się, gdy ktoś używa zapożyczonego zwrotu bezrefleksyjnie, nieświadomie przeinaczając jego znaczenie lub sięga po niego w rozmowie z osobą spoza branży. Przy skrótach jest szczególnie łatwo o nieporozumienia, dlatego ich znaczenia warto się po prostu nauczyć. Niestety nie każdy to robi" – podkreśla przedstawicielka Preply.

Badania to potwierdzają. Według ankiety przeprowadzonej przez zespół Preply w 2023 roku jedna na cztery osoby przyznaje, że w środowisku pracy natknęła się na anglicyzmy, których znaczenia nie zna.

Źródło: Preply

Fot. Preply
Informacja prasowa
Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat