E-learning zdominował firmowe szkolenia

79% organizacji planuje zwiększyć wydatki na kursy online
Masowe przechodzenie na zdalny model pracy wpłynęło na formę przeprowadzania szkoleń. E-learning pozwala utrzymać motywację pracowników i wspiera innowacje w miejscu pracy, Zapewnia także elastyczność – w zależności od potrzeb, szkolenia mogą być prowadzone indywidualnie, w grupie, opierać się na aplikacjach lub wykorzystywać elementy interaktywne. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą ta forma nauki?

Jak wynika z doświadczeń Preply Business, platformy zapewniającej e-learningowe kursy językowe dla firm, mobilna forma szkoleń pozwala na niwelowanie luk w umiejętnościach zespołu. W 2021 r. 73% specjalistów ds. nauki i rozwoju (L&D) przewidywało zmniejszenie wydatków na szkolenia stacjonarne prowadzone przez instruktorów, podczas gdy 79% planowało wydać więcej na e-learning dla firm.

8 głównych zalet e-learningu:

1. Elastyczność i dostępność
E-learning pozwala na dowolność w ustalaniu harmonogramów nauki. Oznacza to, że pracownicy, niezależnie od poziomu wiedzy lub zajmowanego stanowiska, mogą uczyć się w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

– E-learning jest dostępny dla każdego, co oznacza, że jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Może być to trudne do osiągnięcia w grupie, ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się – mówi Georgina Solé, Digital PR Manager w Preply.

– Dzięki samodzielnie przerobionym, wirtualnym kursom, firmy mogą mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów szkoleniowych. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą spowolnić tempo nauki lub swobodnie zadawać pytania – dodaje.

Firma Walmart wykorzystała technikę mikrolearningu na platformie cyfrowej do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wykorzystując e-learning, dobrowolny udział pracowników w szkoleniu zwiększył się o 91%, a liczba wypadków spadła o 54%.

2. Efektywność kosztowa
Dostępność kursów zarówno w pracy, jak i poza nią pozwala znacznie zredukować koszty, m.in. poprzez zmniejszenie opłat za instruktorów i materiały. Oznacza to, że e-learning korporacyjny może rozwiązać jedną z głównych słabości tradycyjnego podejścia do uczenia się: skalowalność.

E-learning umożliwia modyfikowanie materiałów szkoleniowych w celu odzwierciedlenia zmian w metodach i zasadach korporacyjnych, bez ponoszenia wysokich kosztów. Z tej funkcji korzysta m.in. Apple, corocznie szkoląc swoich pracowników zarówno w zakresie istniejących, jak i zaktualizowanych zasad postępowania biznesowego oraz wytycznych dotyczących zgodności za pośrednictwem indywidualnych kursów online. Systematyczne szkolenie pozwala liderom Apple utrzymać zaangażowanie zespołu w przestrzeganie wysokich standardów etycznych – 98% uczestników z powodzeniem ukończyło kursy, jednocześnie nie generując wysokich kosztów dla firmy.

O ile w przypadku jednorazowych szkoleń stopień opanowania przez pracowników koncepcji i materiału kursu może z czasem ulec osłabieniu, stworzenie stałego, wspólnego dla wszystkich pracowników środowiska uczenia się, pomaga uniknąć kosztownych błędów w dłuższej perspektywie.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne
E-learning dla biznesu zwiększa również spójność, zapewniając jednolite, wysokiej jakości kursy i materiały dla wszystkich pracowników. Celowo zaprojektowane, by zapewniać standardowe szkolenia, wykorzystując spersonalizowane ścieżki nauki, szczegółowe informacje zwrotne i śledzenie postępów, umożliwiając wszystkim osiągnięcie tego samego celu.

4. Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników
Według badania przeprowadzonego przez Emerald Works e-learning w miejscu pracy zwiększa ogólny poziom zadowolenia pracowników o 24%.

Im bardziej doceniani czują się pracownicy, tym dłużej będą związani z firmą, a ich wyższy poziom zaangażowania przełoży się na motywację do wprowadzania innowacji, rozwiązywania problemów i wydajnej pracy. Co więcej, doświadczeni pracownicy są często niezbędni do szkolenia nowych pracowników i przyczyniają się do integrowania ich w miejscu pracy.

5. Efektywność czasowa
Kolejną ważną zaletą e-learningu jest optymalizacja efektywności czasowej. Umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie, ponieważ wirtualne materiały edukacyjne można szybko wdrożyć. Co więcej, oszczędza czas pracowników i ogranicza stres związany z koniecznością lokalizowania i nawigowania do centrum szkoleniowego poza siedzibą firmy.

Ze względu na elastyczność e-learningu można również zdecydować się na krótsze cykle szkoleniowe lub bardziej kompaktowe moduły szkoleniowe.

6. Lepsza wydajność i produktywność
W przeciwieństwie do tradycyjnych kursów, materiały e-learningowe są dostosowane do konkretnych sytuacji organizacyjnych. Koncepcja oparta jest na dostarczeniu uczniom specjalistycznej wiedzy, a nie ogólnych informacji.

Badania wykazują, że organizacje z inicjatywami e-learningowymi o dużym wpływie poprawiają komunikację i pracę zespołową o 55%. Rezultat to mniej konfliktów, mniej błędów i lepsze wyniki.

7. Nowa jakość firmowej kultury
Przechodząc na e-learning, firmy komunikują pracownikom, że nie boją się odkrywać nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Takie podejście do pracy może pomóc pobudzić kreatywność w miejscu pracy.

Starsi stażem lub bardziej doświadczeni pracownicy, którzy początkowo mogą czuć się pominięci wskutek przejścia z tradycyjnych zasobów edukacyjnych na e-learning. Zyskują jednak okazję, by zintegrować z młodszymi, bardziej obeznanymi z technologią kolegami. Pomagając pracownikom w nawiązywaniu takich kontaktów, firmy mogą ułatwić tworzenie silniejszych więzi zawodowych w zespołach (chociażby z pomocą tzw. buddies) i między nimi, co często prowadzi do lepszej komunikacji, wyższej produktywności i większego morale w organizacji.

8. Globalna współpraca i większe zrozumienie kulturowe
Korzystając z zasobów, które przemawiają do globalnej publiczności, działy z różnych krajów mogą docenić różne perspektywy i podejścia, zwłaszcza w modułach nauczania opartych na symulacji. Ponadto, grupy dyskusyjne łączące pracowników z różnych zespołów mogą poprawić komunikację wewnętrzną w całej firmie, jak również komunikację z klientami.

Już dawno wykazano, że różnorodność kulturowa w grupie kursantów nie tylko zwiększa kulturowe kompetencje, ale może również poprawić kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność adaptacji.

–  Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.

Fot. Materiały prasowe
Społeczność

Newsletter

Reklama 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat